Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir?
Faaliyetin Tanımı ve Amacı
En geniş anlamıyla faaliyet, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan veya gelecekte çalışacak olan kişilerin ya da bu kişilerin hizmet içi eğitimiyle ilgili kişilerin, çalıştıkları veya ikamet ettikleri ülke dışındaki Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülkede meslekleriyle bağlantılı bir faaliyete katılmalarını sağlayan bir programdır. Bu sayede katılımcıların, faaliyetin amacına bağlı olarak pratik öğretmenlik, çalıştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa'daki hayatboyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi edinmelerinin desteklenmesi ve/veya eğitim, yönetim ve diğer ilgili alanlarda ev sahibi kuruluşun işlerinde uzmanlık desteği sağlamalarını amaçlar.

Ziyaret ve değişimlere başvuru yapacak kişilerin, yetişkin eğitiminin herhangi bir yönü ile ilgili bağlantılarının olması gerekmektedir. Bunlar aşağıdaki faaliyetleri kapsayabilir:

Bir yetişkin eğitimi kurumunda ders vermek.
Ev sahibi kuruluşta yetişkin eğitimi/öğreniminin farklı yönlerini öğrenmek, örneğin: Yetişkin eğitiminin içeriği ve sunuluş biçimi (kurs içeriği ve öğretme metotolojileri), yetişkin eğitimi olanaklarının ulaşılabilirliğini artırmak için geliştirilen metotlar, yetişkin eğitiminin yönetimi (yerel ve bölgesel düzeyde yönetim, kuruluşların yönetimi ve liderlik, mali işler, kalite yönetimi vs.), danışmanlık ve rehberlik gibi destekleyici faaliyetler, yetişkin eğitimi için toplumsal temele dayalı planlar vs.
Her türlü stratejik konu, hibe modelleri, ölçme ve değerlendirme gibi hususların geliştirilmesi dahil yetişkin eğitiminin sistem/politika ile ilgili yönleri hususunda uzmanlık sunmak ve/veya almak.
Yetişkin eğitimi ile ilgili resmi bir kurumda ya da bir sivil toplum kuruluşunda “işbaşı eğitimi” (job shadowing) veya “gözlem” (observation) gibi daha gayrı resmi bir eğitime katılmak.
Başvuru sahibinin kendisine ve kuruluşuna katma değer sağlayacak bir konferansa, seminere, çalıştaya, fuara veya benzer bir etkinliğe katılmak.
Yurtdışında hizmet içi bir eğitime katılmak Ziyaret ve Değişimler faaliyetinde mümkün değildir. Yurtdışında bir hizmet içi eğitimine katılmak isteyenler Grundtvig Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri’ne başvurmalıdırlar.

Amacı, kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve projelerine ortak kuruluş bulmak olan ziyaretler, Ziyaret ve Değişimler faaliyeti kapsamına girmez.

Başvuru Şartları
Grundtvig Ziyaret ve Değişimlerine başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımak/yerine getirmek gerekmektedir:

Genel Şartlar:
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülke vatandaşı olmak,
Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP'ye üye bir ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya oturma iznine sahip olmak.
Özel Şartlar:
Yetişkin eğitimi sektörünün herhangi bir alanında tam (full time) ya da yarı zamanlı (part time), kadrolu veya gönüllü olarak halihazırda çalışan kişiler yararlanabilir. Bu tanıma uygun olan kişiler aşağıda listelenmektedir:

Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenler/eğitmenler,
Doğrudan ya da dolaylı olarak yetişkinlere eğitim olanakları sunan kurum ve kuruluşların yönetici personeli,
Kültürlerarası yetişkin eğitimi ile ilgili veya göçmenlerle, yolcularla, gezici işcilerle veya marjinal gruplarla ilgili çalışma yapan kişiler,
Özel eğitim gereksinimleri olan yetişkinlerle çalışan kişiler,
Risk altındaki yetişkinlerle çalışan kişiler, örneğin uyum/kaynaştırma eğitimi verenler ve sokak eğitimcileri gibi,
Rehberler veya kariyer danışmanları,
Yetişkin eğitimi ile ilgili yerel ya da bölgesel otoritelerle çalışan kişiler, müfettişler gibi.
Yetişkin eğitimi personelinin hizmet içi eğitimiyle ilgili kişiler,
Ara verdikten sonra profesyonel olarak tekrar yetişkin eğitimi vermek üzere mesleğe dönen eski öğretmenler veya diğer eğitim personeli,
Yetişkin eğitimi ile ilgili kariyer sağlayan bir program tamamlayan ve yetişkin eğitimi ile ilgili bir kariyere başlamak ya da tekrar dönmek isteyen kişiler,
Başka mesleklerden yetişkin eğitimi alanına geçiş yapmak isteyen kişiler veya özel durumları sebebiyle yetişkin eğitimi alanında görev yapmak isteyen kişiler (örneğin emeklilik sonrası çalışmak, ailevi sorumlulukları nedeniyle profesyonel hayattan uzak kalmak ve mesleğe tekrar dönmek gibi),
Yetişkin eğitimi / andragogy alanında bir lisans ya da eşdeğerde bir eğitimde en az 2 yılını tamamlamış üniversite öğrencileri veya bu alanda yüksek lisans ve akademik çalışma yapanlar,
Yetişkin eğitimi alanına tekrar dönmek veya başka bir meslekten yetişkin eğitimine geçiş yapmak isteyen kişilerin başvuruları söz konusu olduğunda, AB Komisyonu’nun öngördüğü kriterler çerçevesinde bu durumu kesin olarak belgelendiren ve durumu aciliyet arz eden kişilerin başvurularına öncelik tanınır.

Ulusal Şartlar:
Genel ve özel şartları sağlayan kişiler, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri için ulusal şartlar şunlardır:

Grundtvig Programının herhangi bir bireysel faaliyetinden (Hizmet içi Eğitim, Ziyaret ve Değişimleri ve Asistanlık faaliyeti) mevcut ya da son iki teklif çağrısı dönemlerinde (2011, 2012 ve 2013) hibe alan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Ayrıca, aynı teklif çağrısının herhangi bir başvuru döneminde bir başvuru sahibi tek bir başvuru yapabilir. Söz konusu kriterlere uymayan başvuru sahiplerinin tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır.
Başvuru sahiplerinin, Grundtvig Programı'nca tarif edildiği şekliyle yetişkin eğitimi ile ilgili bağlantılarının olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahiplerinin yetişkin eğitimi bağlantılarını kanıtlayıcı ek belge talep edebilir. Yetişkin eğitimi ile bağlantısı olmayan ya da çok sınırlı olan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Örgün eğitim yapan kuruluşlarda (ilk/orta/lise) çalışan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Bu kuruluşların okul aile birlikleri de aynı kapsamdadır. Ancak, yükseköğretim kurumlarında doğrudan yetişkin eğitimi yapanlar, yetişkin eğitimi alanında bir kariyere imkan tanıyan bir eğitim tamamlayan ve yetişkin eğitimi alanında çalışmak ya da bu alanda tekrar işe başlamak isteyenler ile başka bir iş alanından yetişkin eğitimine yönelen kişiler, bu plan, talep ve sertifikasyonlarını kanıtlamak şartıyla başvuru yapabilirler.
Başvuru sahipleri, Ulusal Ajans'ın talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz sunmalıdırlar. Bu belgeler; faaliyet organizatöründen alınan faaliyet ön kayıt teyidi (seminer ve konferanslar için istenmez), Grundtvig Kurs Veri tabanı'nda yer almayan faaliyetler için günlük programı da içeren faaliyet içeriğini açıklayıcı belge(ler) ile başvuru sahibinin, faaliyetin çalışma dilini bildiğini gösterir belgedir. Belirtilen belgeleri sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Grundtvig Programı için belirlenen yabancı dil düzeyleri şunlardır:

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken dil puanı belgesi, KPDS: 50 olarak belirlenmiştir. KPDS 50 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) internet adresinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.
Yabancı dille eğitim yapan bir fakülteden mezuniyet belgesi veya diploması ya da yabancı bir dilde filoloji eğitimi veren bir bölümden (fakülte) mezuniyet belgesi veya diploması. Bu tür belgelerin sunulması halinde yukarıda belirtilen dil belgesi kriteri aranmaz.
İlgili faaliyetin yapılacağı dili "upper intermediate" seviyesinde bildiğini kanıtlayıcı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi veya özel kurslardan, üniversitelerden veya yabancı ülke kuruluşlarının dil kurslarından alınmış belge.
Ziyaret ve Değişim faaliyeti çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunulması gerekmez.

Diğer Şartlar:
Ev sahibi kuruluş mutlaka AB’ye ve LLP’ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.
Başvuru sahibi, ikamet ettiği ve/veya çalıştığı bir ülkede düzenlenen bir faaliyete katılamaz.
Çalışan (kadrolu ya da gönüllü) başvuru sahiplerinin çalıştıkları kuruluş aracılığıyla başvuru yapmaları zorunludur ve talep edilmesi halinde kuruluşun personeli/üyesi olduklarını kanıtlamalıdırlar. Bu konuda yanlış beyanda bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları iptal edilir. Çalışmayan başvuru sahipleri ise doğrudan bireysel başvuru yapabilirler.
Yukarıdaki genel ve özel şartlardan en az birini, ulusal şartlar ve diğer şartların ise tamamını sağlamayan başvurular geçersiz sayılır.

Faaliyet Süresi
Grundtvig Ziyaret ve Değişimlerinin süresi en az 1 gün, en çok 12 hafta olabilir.

Grup Ziyaretleri
Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri kapsamındaki ziyaretler bireysel yapılabileceği gibi küçük gruplar halinde de yapılabilir. Ancak bu durumda da her bir başvuru sahibi ayrı ayrı başvuru yapmak zorundadır. Grup ziyaretinden kasıt, organizeli olarak birkaç kişinin yurtdışındaki aynı kuruluşu ziyaret etmeleridir.

Başvuru nasıl yapılır?

Ne kadar hibe sağlanır?

Başvurular nasıl değerlendirilir?

Yabancı dil eş değerlilik


Sorularının yanıtları için lütfen linke tıklayarak ulusal ajans resmi websitesini ziyaret edin.
13.07.2013 22:49
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,101 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,270 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,498 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,311 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
Lightbulb Grundtvig hizmetiçi eğitim faaliyetleri başvuruları nasıl değerlendirilir? ReaL 0 2,692 13.07.2013 22:47
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group