Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi
Hizmetiçi Kursu Faaliyeti Düzenlemesi
Eğitim alanında Avrupa işbirliğini öngören Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yetişkin eğitimi (Grundtvig) alanında faaliyet gösteren personele yönelik hizmet içi eğitim ve gözlem, işbaşı eğitimi olanakları sunmaktadır.

Hizmetiçi kursu faaliyeti kapsamında öÄŸretmen ders anlatırken
Bu hizmet içi faaliyetleri Avrupa Komisyonunun internet sitesinden ulaşılabilecek kurs veri tabanında yayınlanmaktadır. İlgili başvuru sahipleri bu veri tabanından bulabilecekleri bir faaliyete katılmak için kendi ulusal ajanslarından hibe alabilirler.

Yetişkin eğitiminin herhangi bir alanıyla ilgili hizmet içi faaliyeti düzenleme kapasitesine sahip kurum ve kuruluşlar ise ilgili veri tabanına kendi kurslarını veya faaliyetlerini kaydettirerek bu faaliyetlerini uluslararası katılımcılara açabilirler.

İlgili kurum ve kuruluşlar aşağıdaki bilgi ve dokümanları takip ederek Türkiye'de uluslararası bir Grundtvig hizmet içi kursu/faaliyeti düzenleyebilirler. Böylece hem ülkemizin hem de kendi kuruluşlarının tanıtılmasının yanısıra kuruluşlarına maddi kaynak da sağlayabilirler.

Grundtvig Kurs Veri tabanına Kayıt İçin Başvuru Şartları
Grundtvig Kurs Veri tabanına faaliyetlerini kaydettirmek için aşağıdaki şartların tamamının sağlanması gerekir:

Kuruluşlarda Aranan Şartlar
Aşağıdaki şartları taşıyan kuruluşlar uluslararası bir Grundtvig hizmet içi kursu veya faaliyeti düzenlemek için başvurabilirler:

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke kuruluşu olması
Yasal statüye sahip olması,
Yetişkin eğitimi alanında hizmet içi kursu/faaliyeti düzenleme tecrübesi bulunması,
Çok uluslu topluluklarla çalışma tecrübesi bulunması,
Öngörülen hizmet içi kurs/faaliyeti düzenleyecek mali ve teknik kapasiteye sahip olması gerekmektedir.


Faaliyetlerde Aranan Şartlar
Kuruluşlarda aranan şartların yanısıra düzenlenecek hizmet içi kursu/faaliyeti, aşağıdaki faaliyetlerinden birini kapsamalıdır:

I. Faaliyetin Türü

Konusu ve eğitimcileri açısından güçlü bir Avrupa bakış açısı olan düzenli (programlı) bir yetişkin eğitimi hizmet içi kursu olması veya,
Bir yetişkin eğitimi kuruluşunda ya da yetişkin eğitimi ile ilgili bir kamu kurumu veya sivil toplum kuruluşunda gözlem (observation) veya yerleştirme (placement) gibi daha gayrıresmi bir eğitim olması veya,
Programın amaçlarına ulaşmak için yararlı olacağı düşünülen ve başka bir Avrupa ülkesinde bir Grundtvig ağı, Grundtvig projesi, ulusal ajans veya yetişkin eğitiminde aktif bir Avrupa kuruluşu tarafından düzenlenen bir konferans veya seminer gibi bir faaliyet olması.
II. Faaliyetin İçeriği

Faaliyet katılımcılara, pratik öğrenme yetenekleri, teknikleri ve metodolojileri sunmaya odaklanmalıdır. Bunun dışında aşağıdaki konularla ilgili faaliyetler de uygundur:

Yetişkin eğitim kurum ve kuruluşlarının yönetimi,
Yetişkin eğitimi ile ilgili sistem/yöntem konuları,
Avrupa bütünleşmesi ile ilgili öğretiler,
Cinsiyet eğitimi,
Kültürlerarası eğitim (ırkçılık karşıtı öğretiler, göçmen işcilerin eğitimi, çingeneler, sürekli gezginler, iş gezginleri),
Konusu ne olursa olsun faaliyetlerin tamamı eğitici personele yönelik olmalıdır.
III. Hedef Kitle

Faaliyet Grundtvig Programının hedef kitlesine yönelik olmalıdır. Hedef kitlesi Comenius olan başvurular Grundtvig Programı tarafından kabul edilmeyecektir. Bu nedenle Hedef kitlesi Comenius olan faaliyetler Comenius Programına başvurmalıdır.
Veri tabanı Kurs İçerik Formu'nu doldururken hedef kitlenin iyi belirlenmiş olmasına ve hedef kitlenin faaliyetin amacı ile metodolojisi ile uyuşmasına dikkat edilmelidir.
IV. Dil Kursu

Dil kurslarının düzenlenmesi halinde dil kursları eğitimcilere öğrenme ve öğretme metodolojileri sunmalıdır. Yabancı dil öğrenme kursları sınırlı ve ancak birkaç hedef kitleye yönelik olabilir:

Avrupa'da daha az kullanılan ve öğretilen bir dil olması[1],
Dil dışındaki farklı branşlardaki bir ders veya konunun yabancı dilde öğretilmesi,
Yabancı dil öğretmeni olunmadığı halde sonradan yabancı dil öğretmeni olmak için eğitim alınması,
Projede kullanılan ortak dili öğrenmek amacıyla bir Grundtvig projesi kapsamında çalışılması,
V. Faaliyetin Yeri

Faaliyet mutlaka Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke sınırları içinde gerçekleştirilmelidir.
VI. Faaliyetin Süresi

Düzenli bir kurs, yolculuk günleri hariç en az beş (5) gün olmalıdır. Diğer tür faaliyetler daha kısa olabilir.
Grundtvig hizmet içi kursları en fazla altı (6) hafta olabilir.
Grundtvig ziyaret ve değişimleri ile ilgili faaliyetler en fazla oniki (12) hafta olabilir.
VII. Eğitimciler

Eğitimci kadrosunun birden fazla Avrupa eğitim sistemi hakkında önemli tecrübeleri olmalıdır.
Eğitimci kadrosunun çok uluslu olması tercih edilmektedir.
Faaliyette görev alacak eğitimcilerin özgeçmişleri sunulmalıdır.
VIII. Katılımcılar

Veri tabanı Kurs İçerik Formunda faaliyetin hedef kitlesi açıkça belirtilmelidir.
Katılımcılar her tür kaynaktan alınabilir ancak, yerleştirme ve gözlem gibi tek kişilik faaliyetler dışındaki katılımcılar en az üç (3) farklı Program ülkesinden olmalıdır.
Aynı ülkeden gelen katılımcılar, toplam katılımcıların %30'unu geçemez.
IX. Faaliyetin Dili

Faaliyet, Avrupa Birliği'nin 23 resmi dilinden biri (veya birkaçı) ile yapılmalıdır (ayrıca Lüksemburgca ve İrlandaca'da da yapılabilir).
Katılımcılara verilecek olan dokümanlar da bu dillerden en az biri ile verilmelidir ancak en üst düzeyde yaygınlaştırma ve kullanım için dokümanların mümkün olduğunca farklı dillerde verilmesi önemle tavsiye edilmektedir.
X. Faaliyetin Değerlendirilmesi

Katlımcıların, eğitimin kalitesi hakkındaki görüşlerini rapor edebilmeleri için faaliyet sonrası değerlendirme yapmalarına imkan sağlanmalıdır.
Değerlendirmeler katılımcılardan yazılı alınmalıdır.
Kursa katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir.
XI. Katılım Sertifikası

Faaliyete katılımın belgelenmesi için katılımcılara sertifika verilmelidir.
Sertifika, faaliyetin sonunda verilmelidir.
Sertifika katılımcının adını, faaliyetin tarihlerini ve eğitimin içeriğini açıkça belirtmelidir.
Sertifika, faaliyet organizatörü tarafından imzalanmalıdır.
Bu konuda standart bir Avrupa dokümanı olan Europass Mobility'nin kullanılması önemle tavsiye edilmektedir.
XII. Faaliyetin Yeri ve Sunulan İmkanlar

Tüm potansiyel katılımcılara eşit fırsatların sunulması açısından, faaliyetin yapılacağı mekanın ve sağlanacak hizmetlerin; dini ya da etnik açıdan farklı kişiler ile özel gereksinimleri olan kişilerin katılımına imkan sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve imkanların sağlanması gerekir.
XIII. Faaliyet Tarihi (Dönemi)

Faaliyete en fazla katılım sağlamak için faaliyet tarihlerinin Avrupa Komsiyonu'nun belirlediği son başvuru tarihlerine göre belirlenmesi önemlidir. İlgili son başvuru tarihleri yıllık Teklif Çağrısı'nda yer almaktadır.
Faaliyet dönemleri sadece ilgili Teklif Çağrısı dönemi içinde olabilir. Yani, Veri Tabanı Kurs İçerik Formunda belirtilen faaliyet dönemleri, başvuru yapılan dönemin Teklif Çağrısı ile tamamlanmak zorundadır. Örneğin, 2012 döneminde yapılan bir başvurudaki faaliyetin en son başlama tarihi 30.04.2013 olabilir ve en fazla 6 hafta sürebileceği için 10.06.2013'de tamamlanmak zorundadır.
Faaliyet ile ilgili bilgilerin potansiyel katılımcılara uygun zamanda ulaşmasını sağlamak için başvurunun mümkün olan en kısa sürede yapılması ve ideal olarak faaliyet başlama tarihinden en az 10 ay önce yapılması tavsiye edilmektedir.
XIV. Faaliyet Ücreti

Faaliyetler için katılımcılardan iki tür ücret talep edilebilir:

Günlük 150 €'dan fazla olmamak şartıyla öğretim ve doküman ücreti,
Katılımcılar için konaklama ve yemek ücreti.
Her iki ücret arasında kesin bir ayrım yapılmalıdır çünkü katılımcılar faaliyet ücreti ve harcırahları için ayrı ayrı hibe almaktadırlar. Ücretleri belirlerken ulusal ajansların farklı miktarlar uyguladıkları dikkate alınmalıdır. Bu miktarlara ulusal ajansların internet sitelerinden ulaşılabilir.
Kurs veri tabanında yayınlanan miktarlar azami miktarlardır, daha sonra veya faaliyet esnasında artırılamaz.
XV. Faaliyet Öncesi Hazırlık ve Faaliyet Sonrası İzleme Aşamaları

Katılımcılara hazırlık yapmaları için faaliyet öncesi uygun bir program (örneğin; okumaları için doküman, destekleyici dokümanlar, anketler vs.) öngörülmelidir.
Faaliyet sonrasında ise, katılımcıların eğitimden en üst düzeyde istifade etmeleri için bir dizi takip faaliyetleri yapılmalıdır (örneğin; uzaktan öğrenme faaliyetleri, eğitmenlerle e-posta iletişimi, faaliyet sonrası öğretilen konuların öz değerlendirmesi, ağ -network- takibi vs.). Faaliyet değerlendirmesi yapmak, faaliyet sonrası izleme faaliyeti yapmak değildir.
XVI. Özel İhtiyaçlar

Özel ihtiyacı olan katılımcılar için gerekli olabilecek imkanların (özürlü, özel diyet, dini, etnik, çocuk bakım imkanları vs.) belirtilmesi gerekir.
XVII. Faaliyetin İptal Edilmesi

Faaliyete katılım için son başvuru tarihi açıkça belirtilmelidir.
Faaliyetin iptali ile ilgili tüm detaylar Veri tabanı Kurs İçerik Formunda belirtilmelidir.
Mücbir bir sebep (kanıtlanabilir ciddi rahatsızlık veya yakın bir akrabanın ölümü gibi) dışında katılımcı faaliyete katılmazsa belli bir miktar "iptal ücreti" alınabilir. Ancak bu ücret makul bir seviyede tutulmalı ve iptal ücretinin hangi hallerde alınacağı açıkça belirtilmelidir.
Her ne şekilde olursa olsun katılımcı en az dört (4) hafta öncesinden bildirmek şartıyla kaydını iptal edebilir.
Faaliyet iptal edildiği halde, katılımcılardan herhangi bir ücret alınmışsa bu ücret iade edilmelidir.
Başvuru yapacak kuruluşların yukarıdaki şartların tamamını sağlamaları zorunludur.

Faaliyetin Veri tabanından Çıkarılması

Faaliyetlere katıldıktan sonra katılımcılar kendi ulusal ajanslarına katıldıkları faaliyetle ilgili bir rapor sunmaktadırlar. Hakkında olumsuz görüş bildirilen faaliyetler Merkezimiz tarafından incelenir (bu inceleme gerekirse yerinde olabilir) ve gerek görülürse faaliyet, Grundtvig Kurs Veri tabanından çıkarılır.

Hayatboyu Öğrenme Programına Üye Ülkeler


Aşağıdaki ülkeler Hayatboyu Öğrenme Programına üyedirler:

AB Üyesi Ülkeler: Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık (İngiltere), Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan.
EFTA ve EEA Ülkeleri: İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, İsviçre
Aday Ülkeler: Türkiye ve Hırvatistan
13.07.2013 22:53
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,035 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,235 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,262 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,173 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL
Lightbulb Grundtvig hizmetiçi eğitim faaliyetleri başvuruları nasıl değerlendirilir? ReaL 0 2,650 13.07.2013 22:47
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group