Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig hizmetiçi eğitim faaliyetleri başvuruları nasıl değerlendirilir?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Lightbulb Grundtvig hizmetiçi eğitim faaliyetleri başvuruları nasıl değerlendirilir?
Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvuru dönemi kapandıktan sonra tüm başvurular ilgili veritabanlarına girilir ve bundan sonra Başkanlığımızla yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde kullanılmak üzere, başvuru sahibine özel bir referans numarası verilir. Örnek: 2013-1-TR1-GRU03-xxxxx.

Başvuru formunun Başkanlığımıza ulaştığını ve Grundtvig Programı tarafından teslim alındığını gösteren ve bundan böyle sürekli olarak kullanılacak olan referans numarasını içeren resmi bir “alındı” yazısı başvuru sahibinin çalıştığı kuruluşunun adresine (bireysel başvuruda ev adresine) postalanır. Bu belge başvurunun Başkanlığımızca teslim alındığını gösterir, başvurunun kabul edildiği anlamına gelmez.

Aynı döneme ait tüm başvurular Başkanlığımıza ulaştıktan sonra iki tür değerlendirme yapılır:

Uygunluk Kontrolü
Uygunluk kontrolünde başvuru, uygunluk kriterlerini taşıyıp taşımadığına göre değerlendirilir. Uygunluk kriterlerinin tamamının sağlanması gerekir, kriterlerden birisi eksik olan başvurular içerik değerlendirmesine alınmadan reddedilir ve ret gerekçesi yazılı olarak başvuru sahibinin kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) bildirilir. Bunun için lütfen Uygunluk Kriterlerini'ni inceleyiniz.

5 tam işgünü şartını sağlamayan kurslar değerlendirmeye alınmaz. Yarım günlük kurslar tam gün olarak kabul edilmez. İki yarım günlük kurslar 1 tam gün olarak kabul edilir. Örneğin; 10 güne yayılmış yarım günlük kurslar 5 tam gün sayılır ve harcırah miktarları 5 gün üzerinden hesaplanır.

İçerik Değerlendirmesi
Uygunluk kontrolünü geçen başvurular içerik açısından değerlendirilir. Başvuru sahibinin başvuru formundaki sorulara verdiği cevaplar esas alınarak iki uzman tarafından içerik değerlendirmesi yapılır. Hibeler sınırlı olduğundan, başvurular aldıkları puanlara göre sıralanır ve hibe tahsisi en yüksek puan alan başvurudan başlayarak verilir. Bunun için lütfen İçerik Kriterleri'ni inceleyiniz.

2013 Avrupa Öncelikleri2013 yılında Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri için Avrupa önceliği olarak; herhangi bir Avrupa projesi sonucu oluşan hizmetiçi kurslara başvuranlara ek 10 puan verilir.

2013 Ulusal Öncelikleri

2013 yılında, içerik değerlendirmesindeki standart puanlara (100) ilave olarak ayrıca Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti için uygulanacak 15 puanlık ulusal öncelikler şunlardır:

2007'den itibaren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Grundtvig Programı'nın herhangi bir bireysel faaliyetinden hiç hibe almamış başvuru sahipleri önceliklidir (ek 10 puan).
Müze, kütüphane, cezaevi, bakımevinde ve özel ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı öğrenicilerle çalışan başvuru sahipleri önceliklidir (ek 5 puan).
Değerlendirme Sonrası Süreç
Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sonuçlar Başkanlığımız bünyesindeki Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Değerlendirme Komitesine sunulur. Komite, sonuçları değerlendirerek başvuruyu onaylar veya gerekçeli olarak reddeder. Başvuru reddedilmiş ise, bu durum yazılı olarak gerekçesiyle birlikte başvuru sahibinin kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) bildirilir.

Başvuru kabul edilmiş ise, kabul yazısı ile birlikte iki nüsha olarak hazırlanan Hibe Sözleşmesi ve ek(ler)i yararlanıcının kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) gönderilir.

Hibe Sözleşmesi dikkatle okunmalı ve her sayfası yararlanıcı tarafından imzalanmalıdır. İki nüsha olarak imzalanan Hibe Sözleşmesi Başkanlığımıza tekrar gönderilmelidir.

Başkanlığımıza ulaşan Hibe Sözleşmesi Merkez Başkanı (veya vekili) tarafından da imzalandıktan sonra bir nüshası yararlanıcıya gönderilir, diğer nüsha ise yararlanıcının dosyasına konulur.

Karşılıklı imzalanan Hibe Sözleşmesinden sonra toplam hibenin %80'i (AB Komisyonu ile Başkanlığımız arasındaki anlaşmalara bağlı olarak bu oran değişebilir) peşin olarak kurs başlamadan, yararlanıcının sözleşmede belirttiği hesaba (bu hesabın kurumsal değil, yararlanıcının Avro cinsinden bireysel hesabı olması gerekir) ödenir.

Kursa Katılım Sonrası Süreç

Yararlanıcı, hibenin ilk ödemesini aldıktan sonra kursa katılmakla yükümlüdür. Şayet mücbir bir sebep[*] (bu sebep Başkanlığımızca onaylanmış olmalıdır) dışında bir nedenle bu yükümlülük yerine getirilmezse, yararlanıcıya ödenen hibenin iadesi talep edilir. Aynı şekilde, onaylanan bir kurs dışında başka bir kursa katılan yararlanıcıdan ödenen hibenin iadesi talep edilir. Mücbir bir sebeple kursa katılım mümkün olmazsa, yararlanıcının o güne kadar yaptığı geçerli harcamalar dışında kalan hibenin iadesi talep edilir.

Yararlanıcının kusuru olmadan herhangi bir nedenle ertelenen kurs için, kursun içeriğinde, yerinde, süresinde ve ücretinde herhangi bir değişiklik olmaması ve aynı Teklif Yılı içerisinde olması kaydıyla, yararlanıcının tekrar başvuru yapmasına gerek yoktur. Böyle bir durumda, yararlanıcının kursun yeni tarihlerini belirten bir dilekçeyle Başkanlığımıza başvurması yeterlidir. Herhangi bir nedenle kurs iptal edilmişse ya da yararlanıcı ilgili kursa mücbir bir sebeple katılamıyorsa, yararlanıcı aynı veya aynı içerikli başka bir kursu seçme imkanına sahiptir. Bu durumda yararlanıcı, yeni kursun yerini, tarihini, ücretini ve içeriğini vb. gösteren bilgiler ile yeni kurs için ön kayıt belgesini sunması gerekir. Başkanlığımız, yeni kursun yararlanıcıya uygun olup olmadığını inceledikten sonra bu talebi kabul ya da reddeder. Her iki durumda da yararlanıcıya bu hak bir defa tanınır. Yani seçilen yeni kurs Başkanlığımız tarafından uygun görülmemişse yararlanıcı ikinci bir kurs seçemez. Bu durumda hibe sözleşmesi iptal edilir ve yararlanıcının yeni dönemde yeni bir hibe başvurusu yapması gerekir.

Kursunu tamamlayan yararlanıcı yurda döndüğünde e-posta adresine tarafımızdan gönderilecek olan Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Nihai Raporunu kursun bitiş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde doldurarak Başkanlığımza sunma zorunluluğu vardır. Bu rapor ile birlikte seyahate ilişkin tüm belgeler (bilet, fatura, makbuz, fiş, uçak biniş kartları, vize, yurtdışı çıkış harcı vs.), varsa yabancı dil hazırlığına katılımı gösteren katılım belgesi ve kursa katılım sertifikasının Başkanlığımıza sunulması gerekir. Bu dokümanlardan herhangi biri eksik olduğu takdirde, eksik olan belgenin niteliğine göre bakiye kalan %20'lik ödemeden ya eksik ödeme yapılır ya da hiç ödeme yapılmaz (uçak biniş kartları ile katılım sertifikası eksik olursa ödeme yapılmaz, bunlar hiç sunulmadığı takdirde faaliyet gerçekleştirilmemiş sayılır ve hibenin tamamının iadesi yararlanıcıdan talep edilir. Uçak biniş kartlarının olmadığı ya da kaybedildiği durumlarda yararlanıcının, ilgili havayolundan uçuşun gerçekleştiğine dair yazı alması gerekir).

Nihai raporun mali harcama kısmını doldururken yararlanıcı, yaptığı geçerli harcamalarını ayrıntılı olarak (tarih, yolculuğun nereden nereye ve hangi tür vasıta ile yapıldığı vs.) yazarak, Avro cinsinden yazmalıdır.

Nihai raporda gerçekleşenden daha az harcama yapıldığı beyan edilmişse, beyan edilen tutar esas alınır.

Nihai rapor onaylanan yararlanıcının bakiye kalan %20'lik hibesi, gerçekleşen miktar üzerinden hesaplanarak ödenir ya da gerçekleşenden fazla ödeme yapılmışsa iade talep edilir. Son ödeme de yapıldıktan sonra yararlanıcının kuruluşuna (çalışmayan ise kendisine) kapatma yazısı (closure letter) yazılır. Kapatma yazısında, yararlanıcıya süreç boyunca ne kadar ödeme yapıldığı, varsa kesintiler vs. bildirilir ve itiraz için 30 günlük süre verilir. Sürenin sonunda herhangi bir itiraz yapılmamışsa sözleşme sonlandırılır ve süreç sona ermiş olur.

Sürecin sona ermesinden sonra da yararlanıcılar sözleşme gereği, kurs ve harcamalarıyla ilgili tüm belgelerinin asıllarını beş yıl süreyle saklamak zorundadır.

* Mücbir sebep, akit taraflardan herhangi birinin sözleşme uyarınca üstlendiği yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmesini önleyen, tarafların hatalarından veya ihmalinden kaynaklanmamış olan ve gerekli özen gösterilmiş olmasına karşın kaçınılamayan, tarafların kontrolü dışındaki öngörülemeyen istisnai durum veya olay anlamına gelecektir. Ekipman ya da malzemedeki veya bunların kullanılabilir konuma getirilmesindeki kusur (mücbir sebep halleri dışında), iş anlaşmazlıkları, grevler veya mali güçlükler, yükümlülüğünü ifa edemeyen tarafça mücbir sebep olarak öne sürülemez.

İçerik değerlendirme kriterleri

Uygunluk değerlendirme kriterleri
13.07.2013 22:47
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
Question Ka2 başvurusu-Timetable nasıl hazırlanır? ayha 0 2,411 22.03.2015 00:28
Son Mesaj: ayha
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,058 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,253 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,469 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,282 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group