Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig hizmet içi eğitim faaliyeti nedir?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig hizmet içi eğitim faaliyeti nedir?
Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti
Faliyetin Tanımı ve Amacı
En geniş anlamıyla Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti, hayatboyu eğitim kalitesinin artırılmasını desteklemek amacıyla yetişkin eğitimi veren kurum ve kuruluşlarda çalışan kişilerin veya bu kişilerin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişilerin, çalıştıkları ülke dışındaki bir ülkede 6 haftaya kadar eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede katılımcıların, pratik öğretmenlik, çalıştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik becerileri gibi yeteneklerini geliştirmek ve Avrupa'daki hayatboyu öğrenme hakkında daha geniş bilgi edinmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Not: Yurtdışındaki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda işbaşı eğitimi (job shadowing) ve gözlem (observation) gibi daha informal eğitim imkanı sunan faaliyetlere ve yetişkin eğitimi ile ilgili Avrupa'da düzenlenen bir konferans veya seminere katılmak, Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri kapsamında yapılabilmektedir.

Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine katılmak için hibe almak, başvuru sahibinin yaygın eğitim kapsamındaki yetişkin eğitimi faaliyetine bağlıdır. Bu faaliyetler:

- Özellikle kurs içeriği ve eğitim metodolojisi gibi yetişkin eğitiminin içeriği ve sunuluş biçimi,

- Yetişkinler için öğrenim olanaklarının ulaşılabilirliği (özellikle dezavantajlı gruplar için),

- Yetişkin eğitiminin yönetimi. Bu kapsamda yerel ve bölgesel düzeyde yönetim, kalite yönetimi, rehberlik ve danışmanlık gibi destekleyici hizmetler, yetişkin eğitimi ile ilgili toplumsal temele dayalı programlar vs.,

- Yetişkin eğitimi alanında sistem/politika geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar; hibe yöntemleri, farklı eğitim kategorilerinde görev yapan eğitim sunucuları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, ölçme ve değerlendirme,

gibi çalışmalar olabilir.

Grundtvig hibesi başvuru sahibinin, profesyonel yaşamı ile yurtdışı eğitimden elde etmeyi hedeflediği amaçların uyuşması ve gerekli kalite kriterlerinin uygunluk arz etmesi, başvuru sahibinin kendi ülkesinde katılacağı eğitime oranla yurtdışında katılacağı eğitimin katma değerinin daha fazla olması durumunda verilir.

Başvuru Şartları
Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetine başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımak/yerine getirmek gerekmektedir:

Genel Şartlar

- Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülke vatandaşı olmak,

- Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'ye üye bir ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya oturma iznine sahip olmak.

Özel Şartlar

- Yetişkin eğitimi sektörünün herhangi bir alanında tam (full time) ya da yarı zamanlı (part time), kadrolu veya gönüllü olarak halihazırda çalışan kişiler yararlanabilir. Bu tanıma uygun olarak aşağıdaki kişileri sayabiliriz:

Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenler/eğitmenler,
Doğrudan ya da dolaylı olarak yetişkinlere eğitim olanakları sunan kurum ve kuruluşların yönetici personeli,
Kültürlerarası yetişkin eğitimi ile ilgili veya göçmenlerle, yolcularla, gezici işcilerle veya marjinal gruplarla ilgili çalışma yapan kişiler,
Özel eğitim gereksinimleri olan yetişkinlerle çalışan kişiler,
Risk altındaki yetişkinlerle çalışan kişiler, örneğin uyum/kaynaştırma eğitimi verenler ve sokak eğitimcileri gibi,
Rehberler veya kariyer danışmanları,
Yetişkin eğitimi ile ilgili yerel ya da bölgesel otoritelerle çalışan kişiler, müfettişler gibi.
- Yetişkin eğitimi personelinin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişiler,

- Ara verdikten sonra profesyonel olarak tekrar yetişkin eğitimi vermek üzere mesleğe dönen eski öğretmenler veya diğer eğitim personeli,

- Yetişkin eğitimi ile ilgili kariyer sağlayan bir program tamamlayan ve yetişkin eğitimi ile ilgili bir kariyere başlamak ya da tekrar dönmek isteyen kişiler,

- Başka mesleklerden yetişkin eğitimi alanına geçiş yapmak isteyen kişiler veya özel durumları sebebiyle yetişkin eğitimi alanında görev yapmak isteyen kişiler (örneğin emeklilik sonrası çalışmak, ailevi sorumlulukları nedeniyle profesyonel hayattan uzak kalmak ve mesleğe tekrar dönmek gibi),

Yetişkin eğitimi alanına tekrar dönmek veya başka bir meslekten yetişkin eğitimine geçiş yapmak isteyen kişilerin başvuruları sözkonusu olduğunda, AB Komisyonu'nun öngördüğü kriterler çerçevesinde bu durumu kesin olarak belgelendiren ve durumu aciliyet arzeden kişilerin başvurularına öncelik tanınır.

Ulusal Şartlar

Genel ve özel şartları sağlayan kişiler, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti için ulusal şartlar şunlardır:

- Grundtvig Programı'nın herhangi bir bireysel faaliyetinden (Hizmetiçi Eğitim, Ziyaret ve Değişimleri ve Asistanlık faaliyetleri) mevcut ya da son iki teklif çağrısı dönemlerinde (2011, 2012 ve 2013) hibe alan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Ayrıca, aynı teklif çağrısının herhangi bir başvuru döneminde bir başvuru sahibi tek bir başvuru yapabilir. Sözkonusu kriterlere uymayan başvuru sahiplerinin tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır.

- Başvuru sahiplerinin, Grundtvig Programı'nca tarif edildiği şekliyle yetişkin eğitimi ile ilgili açık bağlantılarının olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahiplerinin yetişkin eğitimi bağlantılarını kanıtlayıcı ek belge talep edebilir. Yetişkin eğitimi ile bağlantısı olmayan ya da çok sınırlı olan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Örgün eğitim yapan kuruluşlarda (ilk/orta/yüksek) çalışan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Bu kuruluşların okul aile birlikleri de aynı kapsamdadır. Ancak, bu kurumlarda doğrudan yetişkin eğitimi yapanlar, yetişkin eğitimi alanında bir kariyere imkan tanıyan bir eğitim tamamlayan ve yetişkin eğitimi alanında çalışmak ya da bu alanda tekrar işe başlamak isteyenler ile başka bir iş alanından yetişkin eğitimine yönelen kişiler, bu plan, talep ve sertifikasyonlarını kanıtlamak şartıyla başvuru yapabilirler.

- Başvuru sahipleri, Ulusal Ajans'ın talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz sunmalıdırlar. Bu belgeler; kurs organizatöründen alınan kurs önkayıt teyidi, Grundtvig Kurs Veritabanı'nda yer almayan kurslar için günlük programı da içeren kurs içeriğini açıklayıcı belge(ler) ile yabancı dil öğrenme kursları hariç başvuru sahibinin, kursun çalışma dilini bildiğini gösterir belgedir. Belirtilen belgeleri sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Grundtvig Programı için belirlenen yabancı dil düzeyleri şunlardır:

- Yabancı dil öğrenme kursları hariç, başvuru sahipleri kursun çalışma dilini bildiğini gösterir bir belge sunmak zorundadır. Aşağıda belirlenen düzeyde yabancı dil bildiğini gösterir belge sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır:

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken dil puanı belgesi, KPDS: 50 olarak belirlenmiştir. KPDS 50 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM)'nin internet adresi olan http://www.osym.gov.tr sayfasından veya doğrudan http://www.osym.gov.tr/belge/1-13260/yab...12012.html linkinden ulaşılabilir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapan bir fakülteden mezuniyet belgesi veya diploması ya da yabancı bir dilde filoloji eğitimi veren bir bölümden (fakülte) mezuniyet belgesi veya diploması. Bu tür belgelerin sunulması halinde yukarıda belirtilen dil belgesi kriteri aranmaz.

İlgili faaliyetin yapılacağı dili "upper intermediate" seviyesinde bildiğini kanıtlayıcı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi veya özel kurslardan, üniversitelerden veya yabancı ülke kuruluşlarının dil kurslarından alınmış belge.

Hizmetiçi eğitim kursu çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesi sunmak gerekmez.

Diğer Şartlar

- Hizmetiçi kursunun organizatörü mutlaka LLP’ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.

- Başvuru sahibi, ikamet ettiği ve/veya çalıştığı bir ülkede düzenlenen bir kursa katılamaz.

- Çalışan (kadrolu ya da gönüllü) başvuru sahiplerinin çalıştıkları kuruluş aracılığıyla başvuru yapmaları zorunludur ve talep edilmesi halinde ilgili kuruluşun personeli/üyesi olduklarını kanıtlamalıdırlar. Çalışmayan başvuru sahipleri ise doğrudan bireysel başvuru yapabilirler.

Yukarıdaki genel ve özel şartlardan en az birini, ulusal şartlar ve diğer şartların ise tamamını sağlamayan başvurular geçersiz sayılır.

Yabancı Dil Öğrenmek İçin Başvuru Yapmak Mümkün Müdür?
Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti kapsamında, yabancı dil öğrenmek amacıyla bir kursa katılmak mümkün değildir. Ancak istisnai olarak aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan kişiler yabancı dil öğrenmek amacıyla başvurabilirler:

- Öğretmek amacıyla Avrupa'da az kullanılan ve az öğretilen bir dili öğrenmek isteyen eğitimciler,

- Yetişkin eğitiminde dil dışındaki farklı branşdaki bir ders veya konuyu yabancı dilde öğreten eğitimciler,

- Yabancı dil öğretmeni olmadığı halde sonradan yetişkin eğitiminde yabancı dil eğitmeni olmak için eğitim alan eğitimciler,

- Bir Grundtvig projesinde kullanılan ortak dili öğrenmek amacıyla bir Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları projesinde yer alan kişiler.

Kurs Süresi
Grundtvig Hizmetiçi Eğitim Faaliyetinin süresi en az 5 tam gün, en çok 6 hafta olabilir.

Not: 2013 Teklif Çağrısı döneminde 5 tam gün şartını sağlamayan kurslara hibe tahsisi yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru sahipleri, başvuracakları kursların 5 tam gün olduğundan emin olmalıdırlar.
13.07.2013 22:34
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,112 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,273 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,502 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,319 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,228 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group