Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig Gönüllü Projeleri nedir?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig Gönüllü Projeleri nedir?
Grundtvig Gönüllü Projeleri
Faaliyetin Tanımı
Grundtvig Gönüllü Projeleri, iki farklı ülkeden iki kuruluşun iki taraflı proje yapmasına imkan tanıyan bir faaliyettir.

Gönüllü projeleri katılımcılarıHayatboyu Öğrenme Programı, örgün ve yaygın eğitimi desteklemek amacıyla her yaş grubuna yönelik eğitim fırsatları sunmayı amaçlar. Yaygın eğitim kapsamındaki gönüllülük, bu anlamda her yaş grubuna hitabeden çok değerli bir eğitim aracı olarak kabul edilmektedir. Özellikle, Avrupa'nın yetişkin nüfusuna yeni eğitim olanakları sunması, yaşlanan nüfusun aktif hale getirilmesi ve onların topluma daha fazla katkı sağlamaları açısından önemsenmektedir. Hatta bugün için bu nüfus, toplumun, geçmişe göre daha fazla istifade etmesi gereken zengin bir bilgelik ve tecrübe kaynağıdır. Bu nedenle bu faaliyet, Avrupa'nın kalifiye vatandaşlarına yeni bir hareketlilik fırsatı getirerek kendi ülkeleri dışındaki bir ülkede öğrenmelerine, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmalarına ve birikimlerini "sunma"larına imkan tanımaktadır.

"Gönüllülük" kavramı, kişinin kendi özgür iradesi, arzu ve seçimi ile ve kar amacı gütmeyen, örgün ya da yaygın her türlü gönüllü faaliyetleri ifade eder. Gönüllülükte; gönüllünün kendisine, çevresine ve tüm topluma faydası vardır. Gönüllülük aynı zamanda bireyler ve kuruluşlar için insani, sosyal veya çevresel ihtiyaçların tespit edilmesi için ve daha çok, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ya da toplumsal inisiyatiflerin desteği ile yürütülen araçlardır. Böylece gönüllü faaliyetler topluma katkı sağlar fakat profesyonel, ücretli çalışmanın yerini almaz.

Bu yeni hareketlilik türü aynı zamanda Grundtvig Programı içinde de, gönüllü gönderecek ve kabul edecek kuruluşlar arasında işbirliğini destekleyen yeni bir faaliyet şeklidir. Bu faaliyetle, Grundtvig Programına yeni kuruluş türlerinin katılması, faaliyetlerini zenginleştirmeleri, iyi uygulamaların paylaşımı ve aralarında sürdürülebilir Avrupa işbirliği yaratmalarına imkan tanıması beklenmektedir.

Faaliyetin Amacı
Bu faaliyet, birbiriyle bağlantılı aşağıdaki amaçları hedeflemektedir:

Kalifiye vatandaşların başka bir Avrupa ülkesinde karşılıklı olarak bilgi öğrenme/paylaşma amacıyla kar amacı taşımayan bir faaliyete gönüllü olarak katlımalarını sağlamak,
Gönüllülerin değişimi sayesinde, belli bir konu ya da hedef grupla ilgili, gönderen ve kabul eden kuruluşlar arasında kalıcı bir işbirliği sağlamak,
Gönüllülerin değişimi sayesinde bilgi, beceri ve tecrübe kaynağı olarak yaşlı vatandaşların potansiyellerine toplumun dikkatini çekmek.
Faaliyetten Beklenen Sonuçlar
A. Gönüllüler İçin

Kişisel, linguistik, sosyal ve kültürlerarası bilgi ve yeteneklerinin artırılması,
Kar amacı olmayan (gönüllü) faaliyetlerin gelişmesi ve yürütülmesine katkı sağlamak ve bunun da ötesinde aktif bir vatandaş olarak topluma katkı sağlaması,
Görevleri ile ilgili özel yetenekler elde etmesi/geliştirmesi/sunması (katılımcı kuruluşlar gönüllülerin elde ettikleri bilgi ve yeteneklerini resmi olarak tanıyacaklardır).
B. Gönderen ve Kabul Eden Kuruluşlar ile Diğer Yerel Topluluklar İçin

Tecrübe, bilgi ve iyi uygulamaların değişimi ve karşılıklı kazanımı,
Belli bir konu etrafında Avrupa işbirliğinin geliştirilmesi,
Güçlü bir Avrupa bakış açısı elde edilmesi.
Başvuru Şartları
Gönüllü faaliyetlerinden kar edilmemesi şartıyla, aşağıdaki kriterleri taşıyan herhangi bir kuruluş Grundtvig Gönüllü Projeleri yapmak için başvuru yapabilir.

Genel Şartlar

Başvuru sahibi kuruluş mutlaka LLP'ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde yerleşik olmalıdır.
Başvuru sahibi kuruluş, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır.
Gönderen ya da kabul eden kuruluşlardan biri AB'ye üye bir ülkede bulunmalıdır.
Ulusal Şartlar

Genel şartları sağlayan kuruluşlar, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı'nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Gönüllü Projeleri için ulusal şartlar şunlardır:

Kuruluşlar birden fazla Gönüllü Projesi başvurusu yapabilirler. Ancak, bir kuruluş aynı anda en fazla iki (2) Gönüllü projesi yürütebilir. Büyük kuruluşlar bağlı genel müdürlükleri veya müdürlükleri, üniversiteler ise fakülte, yüksekokul ve enstitüleri sayıları kadar olmak üzere her biri için en fazla iki (2) Gönüllü projesi yürütebilirler. En fazla yürütebilecek proje sayısından fazla başvuru yapan kuruluşlara yürütmek ya da iptal etmek istedikleri projeler konusunda tercih hakkı tanınır. Ulusal Ajans tarafından verilen son tercih tarihine kadar tercih yapmayan kuruluşların tüm başvuruları geçersiz sayılır.
Grundtvig Programı kapsamında mevcut iki Gönüllü Projesi devam eden kuruluş, söz konusu projeleri tamamlamadan ve hibe sözleşmesinin tüm şartlarını yerine getirmeden yeni bir proje başvurusu yapamaz. Devam eden iki projesi olduğu halde yeni bir proje başvurusu yapan kuruluşların başvuruları geçersiz sayılır.
Gönüllüler (Bireyler) İçin Başvuru Şartları
Grundtvig Gönüllü Projesine gönüllü olarak katılacak kişiler aşağıdaki şartları taşımalıdır:

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)'na üye bir ülke vatandaşı olmak,
Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP'ye üye bir ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya oturma iznine sahip olmak,
Hareketlilik yaptıkları tarihte 50 yaşından büyük olmak.
Bu şartları sağlayan kişiler Gönüllü projesinde gönüllü olarak yer almak için Başkanlığımıza değil, Gönüllü projesi sahibi kuruluşa başvurmaları gerekir. Gönüllülerin yetişkin eğitimi ile ilgili bir faaliyette bulunmaları gerekmez, başvuru şartlarını taşıyan herkes gönüllü olarak hareketliliğe katılabilir.

Bir kuruluşun Gönüllü projesine katılmak isteyen kişilerin o kuruluşun personeli veya üyesi olmaları gerekmez. Ancak, gönüllülerin tecrübeli ve bölgeden kişiler olmasına öncelik verilmelidir.

Gönüllü Projesine Gönüllü Olarak Katılmak İçin Yabancı Dil Şartı Var Mı?
Bir Gönüllü projesine "gönüllü" olarak katılmak için başvurular doğrudan proje sahibi kuruluşlara yapılacağı için Başkanlığımız herhangi bir yabancı dil şartı aramaz. Ancak proje sahibi kuruluşlar bu konuda asgari bir kriter belirleyebilir.

Gönüllü Projelerinin Süresi
Grundtvig Gönüllü Projeleri 2 yıllıktır. Faaliyet dönemi: 01 Ağustos 2013 – 31 Temmuz 2015 arasıdır.

Gönüllü Hareketliliğinin Süresi
Grundtvig Gönüllü Projeleri kapsamında gönüllüler en az 3 hafta, en çok 8 hafta yurtdışında kalabilirler.

3 haftadan daha az bir süre kalan gönüllülerin faaliyeti kabul edilmez. Gönüllü, 8 haftadan fazla kalabilir ancak bunun için proje sahibine ek hibe verilmez.

Ortak Nasıl Bulunur?
Grundtvig Gönüllü Projelerine ortak bulmak isteyen kuruluşlarla herhangi bir Grundtvig Gönüllü Projesine ortak olmak isteyen kuruluşlar bu amaçlarını aşağıdaki araçları kullanarak gerçekleştirebilirler:

Ortak Arama (veya proje arama) İnternet Sitelerini Kullanmak

Çeşitli internet sitelerinden projenize ortak veya kuruluşunuzun faaliyet alanına uygun bir proje bulabilirsiniz:

Ortak aramaya yönelik internet sitelerini kullanırken, kendi projenizi tanıtmak istiyorsanız, kuruluşunuzun hangi tür faaliyetlerde bulunduğunu, projenizin hedef kitlesini, amacını, proje kapsamında ne tür faaliyetler yapacağınızı ve proje çıktınızın ne olacağını açıklamanız beklenir. Bu konuda Başkanlığımız tarafından geliştirilen Hezarfen ortak arama aracı da kullanılabilir.

Aynı şekilde projelerine ortak arayan yabancı kuruluşlarla iletişime geçmek istiyorsanız, kuruluşunuzun hangi tür faaliyetlerde bulunduğunu, projeye nasıl katkı yapabileceğinizi açıklamanız gerekir. Lütfen, "projeme ortak arıyorum", "projenize ortak olmak istiyorum" gibi bir-iki cümlelik mesajlarla ortak olmak ya da bulmak istediğinizi dile getirmeyiniz. Ne yapmak istediğinizi, projenizin hedef kitlesini ve amacını ya da mevcut projeye nasıl katkı sağlayacağınızı açıklamayan mesajlar yeterli değildir.

Grundtvig Programı'nın Yardımı İle

Grundtvig Programı Koordinatörlüğü olarak, başka ulusal ajanslardan gelen ortaklık taleplerini kendi internet sitemizin Ortak Arayanlar bölümünde duyurmaktayız. Bu bölümdeki duyuruları inceleyerek kuruluşların kendi faaliyet alanlarına uygun projelere ortak olması mümkündür. Projelere ortak olmak için doğrudan projenin sahibi olan kuruluşla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

Kendi İmkanlarınızı Kullanmak

Yukarıdaki ortak arama araçları dışında, kuruluşlar kendi imkanlarıyla da ortak bulabilirler. Bunun için yurtdışında tanıdık kuruluş veya kişilerle temasa geçilebilir. Yurtdışındaki Türk kuruluşlarıyla da ortaklık kurulabilir.
Her ne şekilde olursa olsun, ortak bulmak veya bir projeye ortak olmak proje başvurusu yapacak kuruluşun sorumluluğundadır.
13.07.2013 05:50
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,115 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,273 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,503 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,319 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,230 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group