Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 1 Oy - 3 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig Gönüllü Projeleri için Ne Kadar Hibe Sağlanır?
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig Gönüllü Projeleri için Ne Kadar Hibe Sağlanır?
Grundtvig Gönüllü Projelerinde proje sahiplerine, organizasyon giderlerinin karşılanması için organizasyon hibesinin yanı sıra hareketliliğe katılacak gönüllülerin seyahat ve iaşe-ibate giderleri ve özel ihtiyaçları gibi giderlerinin karşılanması için hibe sağlanır. Bu hibeler aşağıdaki kalemleri kapsar:


Organizasyon Hibe Miktarı:
Grundtvig Gönüllü Projeleri için 2013 yılı Teklif Çağrısı döneminde organizasyon giderleri için, Avrupa Komisyonu'nun belirlediği miktarda götürü bedelde (lump sum) hibe sağlanır. Bu miktar her bir gönüllü için ödenir. Her ulusal ajans, kendi ülkesinden başvuru yapacak olan kuruluşların alabilecekleri azami hibe miktarlarını belirlemiştir. Türkiye için bu miktar aşağıdaki gibidir:

Kuruluş Statüsü Gönüllü Başı Hibe Miktarı (€)
Gönderen Kuruluş 800
Ev Sahibi Kuruluş 390

Gönüllü Proje başvurusu kabul edilen kuruluşlara ödenecek olan bu hibe, götürü usülde (lump sum) ödenir. Yani bu hibe karşılığında herhangi bir harcama belgesi talep edilmez. Bu hibe, organizatör kuruluşun proje ile ilgili organizasyon masraflarını karşılaması için ödenir. Bu kapsamda, gönüllülerin her türlü hazırlık giderleri (dil, kültürel ve pedagojik hazırlık gibi), pasaport ve seyahat sigortası gibi giderleri de bu hibeden karşılanmalıdır.


2. Seyahat Hibesi:
Seyahat hibesi, hareketliliğe katılacak her bir gönüllü için gönüllünün evinden başlayarak çalışacağı yere ve/veya kalınacak yere kadar olan ve çalışacağı yerden ve/veya kalınan yerden evine kadar olan seyahat harcamalarını kapsamaktadır. Yurtdışına çıkış harcı ile vize giderleri de seyahat kaleminden ödenir. Onun için seyahat miktarı talep edilirken yurtdışına çıkış harcı ile varsa vize giderleri de dikkate alınarak talep edilmelidir.

Seyahat için azami 500 Avro, giriş/çıkış vize bedelleri için azami 100 Avro olmak üzere seyahat ve giriş/çıkış vize bedelleri, Komisyon kuralları çerçevesinde yapılması koşuluyla, gerçekleşen tutar üzerinden ödenir. Bu nedenle seyahate ilişkin her bir harcama için belgesini tutma ve bunları faaliyet sonrasında nihai rapor ile birlikte Başkanlığımıza sunma zorunluluğu vardır.


Harcırah

Proje sahibi kuruluşa, misafir edecekleri her bir gönüllü için harcırah ödenir. Gönüllü hizmetinin süresine göre proje sahibi kuruluşlara gönüllüler için haftalık ve günlük olarak hesaplanan miktarlarda harcırah ödenir. Türkiye'ye gelecek gönüllüler için başvuru sahibi kuruluşlara ödenecek harcırah miktarları aşağıdaki tabloda bulunmaktadır:

Grundtvig Gönüllü Projeleri - 2013 Yılı Türkiye İçin Harcırah Miktarı

Seyahat ve Giriş/Çıkış Vize Masrafları Hariç
Ülke Üç Hafta İçin Toplam Miktar (€) Üçüncü Haftadan Sonra Eklenecek Haftalık Miktar (€)
(4-8 hafta)
Türkiye - TR 1.117 157
Tam hafta kalınmayan durumlarda; kalınan hafta sayısına tekabül eden harcırah miktarı ile yarım haftanın gün sayısına tekabül eden harcırah miktarı toplanır.

Tablodaki Türkiye'nin hibe miktarları Türkiye'ye gelecek gönüllülerin konaklama ve iaşe-ibate giderlerini karşılamak için Türkiye'den başvuran proje sahiplerine verilir. Diğer bir ifadeyle Türk kuruluşları, ağırlayacakları her gönüllü için Türkiye'nin harcırah miktarını talep edeceklerdir. Türkiye'den gidecek gönüllülerin konaklama ve iaşe-ibatelerini karşılamak diğer ortak olan proje sahibi kuruluşa ait olduğu için, harcırah hibesi de kendi ulusal ajansı tarafından verilir.


Özel İhtiyaçlar Hibe Miktarı

Kanıtlanması şartıyla, Gönüllü kişilerin özel ihtiyacı olması (örneğin engelli olması gibi) durumunda harcırah hibesi miktarları AB Komisyonu'nun azami harcırah hibesi miktarları kadar artırılabilir. Ayrıca özel ihtiyacı olan kişiler, refakatçı da talep edebilirler. Refakatçılar için ödenecek hibe miktarları normal yararlanıcılar için uygulanan hibe miktarları ile aynıdır.

Başvuru sahibi başvuru formunda yukarıda açıklanan harcama kalemlerinin herhangi birinden daha az talep etmişse, talep ettiği miktar (lar) kabul edilir.

KDV İle İlgili Açıklama
Katma değer vergileri hibeden karşılanamadığından yararlanıcılar nihai raporlarında harcamalarını KDV'leri düşerek beyan etmelidirler. Yurtdışında yapılan harcamalar KDV'den muaf olduğundan, yurtdışında yapılan harcamalarda herhangi bir işlem yapmak gerekmez. Ancak yurtiçindeki harcamaların çoğu (bu konuda harcama belgesi üzerindeki KDV dahil/hariç ifadesi esas alınır) KDV'li olacağından yararlanıcı harcamalarını Avro cinsine dönüştürürken KDV'siz miktarı esas alarak beyan etmelidir. Edilmediği takdirde nihai raporu inceleyen Başkanlığımız uzmanları hesaplamayı KDV'yi düşerek yapacaklardır.

AB hibeleri, Maliye Bakanlığı'nın Türkiye – AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 2)'ne göre KDV'den muaftır. Dolayısıyla ilgili tebliğe göre istisna sertifikası alan yararlanıcılar hibe kapsamında ödedikleri veya kesilen KDV'leri Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan geri alabilirler.

Hibelerle İlgili Önemli Hususlar

Başvuru sahipleri, verilecek hibelerle ilgili aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir:


Organizasyon Hibesi

Organizasyon hibesi her proje sahibine, projeye dahil edecekleri (hem gönderecekleri hem de kabul edecekleri) her gönüllü için verilir:

a) Gönderilen Gönüllüler İçin: Türkiye'deki proje sahibi kuruluşa, gönderecekleri her gönüllü için 800 Avro ödenir. Örneğin, 6 gönüllünün gönderilmesi halinde 6 x 800 Avro = 4.800 Avro organizasyon hibesi ödenir. Bu hibe ile proje sahibi, yurtdışına göndereceği gönüllüler için yapacağı organizasyon (pasaport giderleri, seyahat sigortaları, iletişim masrafları vs.) masrafları ile proje kapsamında yapacağı diğer yerel organizasyon masraflarını karşılamalıdır.

b) Kabul Edilen Gönüllüler İçin: Türkiye'deki proje sahibi kuruluşa, kabul edecekleri (misafir edecekleri) yani ağırlayacakları her gönüllü için 390 Avro ödenir. Örneğin, 6 gönüllünün kabul edilmesi halinde 6 x 390 Avro = 2.340 Avro organizasyon hibesi ödenir. Bu hibe ile proje sahibi, yurtdışından gelecek gönüllüler için yapacağı organizasyon masraflarını karşılamalıdır.

Organizasyon hibesi götürü usulde (lump sum) ödenir. Yani, harcamalar karşılığında herhangi bir belge talep edilmeyecektir.


Seyahat Hibesi

Seyahat hibesi, sadece gönderilecek gönüllüler için ödenir. Örneğin bir başvuru sahibi 6 gönüllüyü gönderip 6 gönüllüyü kabul edecekse, sadece göndereceği 6 gönüllü için seyahat hibesi talep edebilir. Seyahat hibesi gerçekleşen miktarlar üzerinden ödenir. Gerçekleşen her harcama için belge (bilet/fatura, biniş kartı) talep edilir.


Harcırah Hibesi

Harcırah hibesi, sadece kabul edilecek gönüllüler için ödenir. Örneğin bir başvuru sahibi 6 gönüllüyü gönderip 6 gönüllüyü kabul edecekse, sadece kabul edeceği 6 gönüllü için harcırah hibesi talep edebilir. Talep edilecek harcırah miktarı yukarıdaki tabloda gösterilen Türkiye için belirlenmiş harcırah miktarıdır. Harcırah hibesi götürü usulde (lump sum) ödenir. Bu nedenle harcamalar karşılığında herhangi bir belge talep edilmeyecektir.


Özel İhtiyaçlar Hibesi

Özel ihtiyaçlar hibesi, hem gönderilecek hem de kabul edilecek gönüllüler için talep edilebilir. Özel ihtiyaçlar hibesi gerçekleşen miktarlar üzerinden ödenir, yapılan her harcama için belge talep edilir.

Gönüllü Projelerinde Yer Alacak Gönüllü Sayıları ve Bazı Kriterler

Bir Gönüllü Projesinde gönderen kuruluş en az 2, en fazla 6 gönüllü göndermelidir. Bu sayı kesinlikle 2'den az olamaz ama 6 kişiden fazla olabilir. 6 kişiden fazla gönderildiği taktirde proje sahibine ek hibe sağlanmaz.
Bir Gönüllü Projesinde kabul eden kuruluşen az 2, en fazla 6 gönüllüyü kabul etmelidir. Bu sayı kesinlikle 2'den az olamaz ama 6 kişiden fazla olabilir. 6 kişiden fazla kabul edildiği taktirde proje sahibine ek hibe sağlanmaz.
Burada her iki kuruluşun da hem gönderen, hem de kabul eden kuruluş olduklarına dikkat edilmelidir.

Gönüllüler bireysel olarak hareket edebilecekleri gibi grup halinde de hareket edebilirler.
Gönderme ve kabul etme aynı anda olabileceği gibi farklı zamanlarda da yapılabilir.
Gönderilen ve kabul edilen gönüllü sayısı aynı olmak zorunda değildir.

EKLER:

Katma Değer Vergisi (KDV) İstisna Sertifikası Başvuru Rehberi

Ek1 : KDV GENEL TEBLİĞİ

Ek2 : KDV BİLGİ FORMU

Ek2 : KDV BİLGİ FORMU Örnek doldurulmuş form 2009 yılı

Ek2 : KDV BİLGİ FORMU Örnek doldurulmuş form 2010 yılı

Ek2 : KDV BİLGİ FORMU Örnek doldurulmuş form 2011 yılı

Ek3: Vergi dairesine yazılacak dilekçe örneği

Ek4 : Gelir idaresi başkanlığına yazılacak dilekçe örneği

13.07.2013 05:59
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,112 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,273 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,502 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi ReaL 0 2,319 13.07.2013 22:52
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,228 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group