Yükleniyor...
facebook twitter google + instagram youtube foursquare
Hoşgeldiniz !
Giriş Yapmak İçin Tıkla.


 
Değerlendir:
  • 0 Oy - 0 Yüzde
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Yeni Cevap
Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi
Konu Görünümü | Doğrusal Görünüm
Yazar Mesaj
Admin Grubu
******
ReaL İstanbul,Türkiye
Konu: 153
Mesaj: 163
Üyelik: 27.04.2013
Rep Puanı: 0
Çevrimdışı
Mesaj: #1
Grundtvig asistanlığı nedir? Detaylı bilgi
Grundtvig Asistanlığı
Faaliyetin Tanımı ve Amacı
Grundtvig Asistanlığı, mevcut görevi itibarıyla yetişkin eğitimi yapan kişiler veya gelecekte bu alanda görev alacak kişilerin, Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye herhangi bir ülkedeki bir yetişkin eğitimi kuruluşunda Grundtvig Asistanı olarak görev yapmasıdır.

Faaliyetin amacı katılımcılara, yetişkin eğitiminde Avrupa boyutunun daha iyi anlaşılması için imkan sağlamak, yabancı dillerini, başka Avrupa ülkeleri ile eğitim sistemleri hakkındaki bilgilerini, profesyonel ve kültürlerarası yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Grundtvig Asistanı, görev yapacağı ev sahibi kuruluşta aşağıdaki görevlere katkı sağlayabilir:

- Eğitimin her aşamasında ve gerektiği durumlarda yetişkin eğitiminin yönetiminde yardımcı olmak,

- Özel öğrenme gereksinimi olan yetişkinlere destek sağlamak,
- Kendi ülkesi hakkında bilgi vermek ve kendi dilini öğretmek için yardımcı olmak,

- Ev sahibi kuruluşta Avrupa boyutunu başlatmak ve/veya güçlendirmek,

- Projelerin başlatılması, geliştirilmesi ve yürütülmesine yardımcı olmak,

Asistanlar, ev sahibi kuruluşun faaliyet alanı ile tam bir bütünlük sağlamalıdırlar. Asistanlık, yetişkin eğitimi personelinin tamamına açık olduğu için katılımcıların tecrübe seviyeleri ile ustalıkları önemli farklılıklar gösterir. Bunun için, kendi özelliklerine bağlı olarak Asistanlar aşağıdaki iki temel konuda görev alabilirler:

- Ev sahibi kuruluşta çeşitli eğitim veya yönetim faaliyetlerinde daha çok “yardımcı” olarak yer almak,

- Ev sahibi kuruluşta bir ya da daha fazla kurs veya yönetimin belli bir yönü ile ilgili tam “sorumluluk” almak. Buna Uzman Asistanlık denir.

Kimler Başvurabilir?
Grundtvig Asistanlığına başvurabilmek için aşağıdaki şartları taşımak/yerine getirmek gerekmektedir:

Genel Şartlar:

- Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’na üye bir ülke vatandaşı olmak,

- Bu ülkeler dışındaki bir ülkenin vatandaşı olunması durumunda, başvurulacak programın niteliğine göre LLP’ye üye bir ülkede herhangi bir okul, yüksek öğrenim, mesleki eğitim veya yetişkin eğitimi kuruluşunda kayıtlı veya ilgili ülkenin kanunları çerçevesinde çalışma veya oturma iznine sahip olmak.

Özel Şartlar:

- Yetişkin eğitimi sektörünün herhangi bir alanında tam (full time) ya da yarı zamanlı (part time), kadrolu veya gönüllü olarak halihazırda çalışan kişiler yararlanabilir. Bu tanıma uygun olarak aşağıdaki kişileri sayabiliriz:

Yetişkin eğitiminde çalışan öğretmenler/eğitmenler,

Doğrudan ya da dolaylı olarak yetişkinlere eğitim olanakları sunan kurum ve kuruluşların yönetici personeli,

Kültürlerarası yetişkin eğitimi ile ilgili veya göçmenlerle, yolcularla, gezici işcilerle veya marjinal gruplarla ilgili çalışma yapan kişiler,

Özel eğitim gereksinimleri olan yetişkinlerle çalışan kişiler,

Risk altındaki yetişkinlerle çalışan kişiler, örneğin uyum/kaynaştırma eğitimi verenler ve sokak eğitimcileri gibi,

Rehberler veya kariyer danışmanları,

Yetişkin eğitimi ile ilgili yerel ya da bölgesel otoritelerle çalışan kişiler, müfettişler gibi.

- Yetişkin eğitimi personelinin hizmetiçi eğitimiyle ilgili kişiler,

- Ara verdikten sonra profesyonel olarak tekrar yetişkin eğitimi vermek üzere mesleğe dönen eski öğretmenler veya diğer eğitim personeli,

- Yetişkin eğitimi ile ilgili kariyer sağlayan bir program tamamlayan ve yetişkin eğitimi ile ilgili bir kariyere başlamak ya da tekrar dönmek isteyen kişiler,

- Başka mesleklerden yetişkin eğitimi alanına geçiş yapmak isteyen kişiler veya özel durumları sebebiyle yetişkin eğitimi alanında görev yapmak isteyen kişiler (örneğin emeklilik sonrası çalışmak, ailevi sorumlulukları nedeniyle profesyonel hayattan uzak kalmak ve mesleğe tekrar dönmek gibi),

- Yetişkin eğitimi / andragogy alanında bir lisans ya da eşdeğerde bir eğitimde en az 2 yılını tamamlamış üniversite öğrencileri veya bu alanda akademik çalışma yapanlar.

Yetişkin eğitimi alanına tekrar dönmek veya başka bir meslekten yetişkin eğitimine geçiş yapmak isteyen kişilerin başvuruları sözkonusu olduğunda, AB Komisyonu'nun öngördüğü kriterler çerçevesinde bu durumu kesin olarak belgelendiren ve durumu aciliyet arzeden kişilerin başvurularına öncelik tanınır.

Ulusal Şartlar:

Genel ve özel şartları sağlayan kişiler, 2013 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yayınlanan ulusal şartları da sağlamalıdırlar. Grundtvig Asistanlığı için ulusal şartlar şunlardır:

- Grundtvig Programı'nın herhangi bir bireysel faaliyetinden (Hizmetiçi Eğitim ve Ziyaret ve Değişimleri faaliyeti) mevcut ya da son iki teklif çağrısı dönemlerinde (2011, 2012 ve 2013) hibe alan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Ayrıca, aynı teklif çağrısının herhangi bir başvuru yapabilir. Sözkonusu kriterlere uymayan başvuru sahiplerinin başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılır.

- Başvuru sahiplerinin, Grundtvig Programı'nca tarif edildiği şekliyle yetişkin eğitimi ile ilgili bağlantılarının olması gerekmektedir. Ulusal Ajans, başvuru sahiplerinden yetişkin eğitimi bağlantılarını kanıtlayıcı ek belge talep edebilir. Yetişkin eğitimi ile bağlantısı olmayan ya da çok sınırlı olan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Örgün eğitim yapan kuruluşlarda (ilk/orta/yüksek) çalışan başvuru sahipleri 2013 Teklif Çağrısı döneminde başvuru yapamazlar. Bu kuruluşların okul aile birlikleri de aynı kapsamdadır. Ancak, bu kurumlarda doğrudan yetişkin eğitimi yapanlar, yetişkin eğitimi alanında bir kariyere imkan tanıyan bir eğitim tamamlayan ve yetişkin eğitimi alanında çalışmak ya da bu alanda tekrar işe başlamak isteyenler ile başka bir iş alanından yetişkin eğitimine yönelen kişiler, bu plan, talep ve sertifikasyonlarını kanıtlamk şartıyla başvuru yapabilirler.

- Başvuru sahipleri, Ulusal Ajans'ın talep ettiği tüm belgeleri eksiksiz sunmalıdırlar. Bu belgeler; ev sahibi kuruluştan alınan ıslak imzalı teyit yazısı, programı da içeren ve Asistanlığın içeriğini açıklayıcı belge(ler, Europass CV ile başvuru sahibinin, Asistanlığın çalışma dilini bildiğini gösterir belgedir. Belirtilen belgeleri sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır. Grundtvig Programı için belirlenen yabancı dil düzeyleri şunlardır:

Başvuru sahiplerinin başvuruları ile birlikte sunmaları gereken dil puanı belgesi, KPDS: 50 olarak belirlenmiştir. KPDS 50 puanına denk gelen diğer yabancı dil puan ve belgelerinin denklik puan değerlerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın (YÖK) internet adresi olan http://www.osym.gov.tr sayfasından veya doğrudan http://www.osym.gov.tr/belge/1-13260/yab...12012.html linkinden ulaşılabilmektedir. KPDS dışında dil belgesine sahip başvuru sahiplerinin, başvuru öncesinde kendi durumlarına ilişkin denk belgeler için söz konusu siteyi kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yabancı dille eğitim yapan bir fakülteden mezuniyet belgesi veya diploması ya da yabancı bir dilde filoloji eğitimi veren bir bölümden (fakülte) mezuniyet belgesi veya diploması. Bu tür belgelerin sunulması halinde yukarıda belirtilen dil belgesi kriteri aranmaz.

İlgili faaliyetin yapılacağı dili "upper intermediate" seviyesinde bildiğini kanıtlayıcı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi veya özel kurslardan, üniversitelerden veya yabancı ülke kuruluşlarının dil kurslarından alınmış belge.

Asistanlık faaliyeti çalışma dilinin başvuru sahibinin anadilinde olduğunun kanıtlanması halinde, yabancı dil belgesinin sunulması gerekmez.
Diğer Şartlar:

- Ev sahibi kuruluş mutlaka AB’ye ve Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP)’ye üye bir ülkenin kuruluşu olmalı ve bu ülkelerden birinde konuşlu olmalıdır.

- Başvuru sahibi, ikamet ettiği ve/veya çalıştığı bir ülkede Asistanlık için başvuru yapamaz.

- Çalışan (kadrolu ya da gönüllü) başvuru sahiplerinin çalıştıkları kuruluş aracılığıyla başvuru yapmaları zorunludur ve talep edilmesi halinde kuruluşun personeli/üyesi olduklarını kanıtlamalıdırlar. Bu konuda yanlış beyanda bulunan başvuru sahiplerinin başvuruları iptal edilir. Çalışmayan başvuru sahipleri ise doğrudan bireysel başvuru yapabilirler.
Yukarıdaki genel ve özel şartlardan en az birini, ulusal şartlar ve diğer şartların ise tamamını sağlamayan başvurular geçersiz sayılır.Asistanlık Süresi
Grundtvig Asistanlığının süresi en az 13 hafta (91 gün), en çok 45 hafta (315 gün)'dür.

Ev Sahibi Kuruluş veya Asistan Nasıl Bulunur?

1. Ev Sahibi Kuruluş Bulmak:

Kendisine yurtdışından bir ev sahibi kuruluş bulmak isteyen asistan adayları, ilgili kuruluşu kendileri bulmak durumundadır. Bunun yanı sıra internet sitemizin Asistan Arayan Kuruluşlar bölümünde başka ulusal ajansların duyurularından da asistan arayan kuruluşlar bulunabilir.

2. Asistan Bulmak:

Kendisine yurtdışından bir asistan bulmak isteyen kuruluşlar da ilgili asistanı kendileri bulmak durumundadır.

Başvuru nasıl yapılır?

Ne kadar hibe sağlanır?

Başvurular nasıl değerlendirili?

Yabancı dil eşdeğerlilik sayfası


için lütfen linke tıklayarak ulusal ajans resmi websitesini ziyaret edin
13.07.2013 22:52
Alıntı ❞

Benzeyen Konular
Konu: Yazar Cevaplar: Gösterim: Son Mesaj
  2013 Grundtvig 3. Dönem Başvuru Sonuçları açıklandı aspercasper 0 2,101 26.12.2013 16:14
Son Mesaj: aspercasper
  GRUNDTVIG ÖĞRENME ORTAKLIKLARI 2013 TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU SONUÇLARI aspercasper 0 2,271 25.07.2013 17:48
Son Mesaj: aspercasper
  Grundtvig hizmetiçi kursu faaliyeti düzenlemesi ReaL 0 2,498 13.07.2013 22:53
Son Mesaj: ReaL
  Grundtvig Ziyaret ve Değişimleri Nedir? ReaL 0 2,220 13.07.2013 22:49
Son Mesaj: ReaL
Lightbulb Grundtvig hizmetiçi eğitim faaliyetleri başvuruları nasıl değerlendirilir? ReaL 0 2,692 13.07.2013 22:47
Son Mesaj: ReaL

Forum'a Git:


Konuyu görüntüleyenler: 1 Misafir
Türkçe Çeviri: MyBBTürkiye
Üretici: MyBB, © 2002-2020 MyBB Group